tehuda

15 מרץ 2017

פרח השבוע: לוענית מצויה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 11:32 קטגוריות: עמוד הבית

פרחיה התפוחים, דמויי הכד של הלוענית (בכל המינים) ובעלי הלוע הפעור הם המקור לשמותיה. שם הסוגScrophularia ושל המשפחה כולה מקורו במילה הלטיניתScrophula , שזו מורסה בצוואר הנגרמת ממחלה של בלוטות הלימפה והדומה לצורה המעוגלת של פרחי הלוענית. לפי תורת הריפוי של דומה בדומה נחשבו, בעבר, מיני לוענית כיעילים בטיפול במחלה ולכן נקראו על שמה. עמוד הפריחה הזקוף מסתיים בתפרחת חרוטית ומכאן שמה האנגלי "חנית המלך" (King's spear).
בחלק האמצעי העליון של הכותרת מופיע מעין קשקש צהוב-לבן הבולט למרחוק על הקרקע הסגול- בורדו של הפרח, זהו אבקן עקר. סבורים שהוא מגביר את הפרסומת של הפרח, במין זה, באמצעות ניגוד הצבעים וכי הוא מונע כניסת מים לפרח העשויה למהול את הצוף. ביום הראשון לפריחה נפרשת הצלקת קדימה ומוכנה לקלוט אבקה בעוד ארבעת האבקנים גלולים פנימה ועדיין לא בשלים. החל מהיום השני (או השלישי) האבקנים מבשילים ומצויים בעמדה בה היית קודם הצלקת. החרקים (דבורים צרעות ופרפרים) הבאים בשלב הנקבי עשויים להעביר אבקה מפרח שהיה כבר בשלב הזכרי וכך נמנעת האבקה עצמית.
הלוענית משמשת לריפוי פלאי של גיד הנשה. כנראה שאורבת סכנה סמויה למתכוון לעוקרה ולכן "רשאי לעקור את הצמח רק אדם עקר ששמו חייב להיות מוחמד ושם אימו פטמה. אם יעשה זאת אדם פורה לא יוולדו לא עוד ילדים.

טקסט: פרופ' אמוץ דפני

צילום: רותי טלמור

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |