tehuda

21 מרץ 2017

פרח השבוע: עיריוני צהוב

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 15:03 קטגוריות: עמוד הבית

פרח העיריוני הוא בעל סימטריה דו-צדדית לעומת קרובתו העירית, שהיא בעלת סימטריה מעגלית. מנקודת מבט של המאביק אפשר להגיע אל הגמול בפרח רק מלפנים ואילו בעירית הדבר אפשרי מכל זווית. מקובל שסידור זה מקטין את מספר המאביקים המסוגלים לתפעל את הפרח ומונע בזבוז אבקה. הצוף חבוי בתוך לשכה הנוצרת על ידי בסיסי האבקנים המורחבים ורק חרק שלשונו יכולה לחדור פנימה מסוגל להגיע אל הצוף. פרחיו של העיריוני ניצבים וחסרי משטח נחיתה - האבקנים קדימה כקשת ועליהם מתיישב המאביק המבקר בפרח והאבקה לגחונו. הצלקת נמצאת לפני האבקנים ועשויה לגעת בחרק הנושא אבקה מביקור קודם. במקרה זה, מדובר בהאבקת בטן. חרקים קטנים האוספים רק אבקה תורמים גם הם לתהליך וחלקם פשוט גנבי אבקה.
היוונים הקדמונים נהגו לצלות את השורשים המעובים שהם בעלי טעם אגוזי עדין ואפשר לשמור אותם משך כמה שבועות. היה מי שהפריז וטען ש"שהעיריוני היה ליוונים ולרומאים מה שתפוח האדמה עבורנו כיום". אפשר לאוספם כל השנה אך טעמם מעודן במיוחד בסוף הקיץ ותחילת הסתיו (לא לנסות ,צמח מוגן). אחרים טוענים שזה מזון נחות שהוגש כמנחה לריצוי רוח האבות. אפשר גם לבשל את הנצרים הצעירים ואפילו לאכול גם את הפרחים  הטריים עתירי הצוף.

טקסט: פרופ' אמוץ דפני

צילום: אלברט קשת

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |