tehuda

29 מרץ 2017

פרח השבוע: אלקנת הצבעים

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 13:35 קטגוריות: עמוד הבית

"תעודת הזהות" של הצמח היא דווקא השורש האדום-בורדו, ממנו מפיקים חומר צבע רב שימושים בשם אלקנין (הנובע משם הצמח בלועזית). צבע זה משמש לצביעת צמר ובדים (למשל גלימות ברומא), עץ, לכות, נרות, יינות, שמן ונקניקים (למרות רעילותו ובמיוחד לכבד) ולקוסמטיקה. הצבע נספג היטב בשומן ולכן משתמשים בו בתכשירים מיקרוסקופיים לגילוי טיפות שומן במדגמים הנבדקים. הצבע נשאר ימים רבים על העור ומשמש כתחליף לחינה ומכאן שמו הערבי "חינת המכשפה". השם הלועזי של הסוג -Alkanna - הוא בעצם השם הערבי "אל חינה". השם הגרמני פירושו "צמח האיפור" – Schminkwurz - מציין את שימוש הצמח להכנת שפתונים ופודרה ורודה. לאור הדרישה הרבה לחומרי צבע טבעיים מגדלים כיום את השורשים בתרבויות רקמה של השורשים להפקה מסחרית של הצבע.

הפרחים הכחולים מציעים צוף רבי ומבוקרים תדירות על ידי דבורים גדולות. הזכרים של אותן דבורים (בעיקר בני הסוג מחושית ומדרונית מבקרים גם בפרחי אירוס הארגמן (כאשר הם פורחים בוזמנית) לשנת לילה ומאביקים אותו. פרחי האיריס חסרי צוף ובכך הזכרים של אותן דבורים מתפרנסים, בין היתר, מפרחי האלקנה. ברפואה מודרנית מכינים מתמצית השורש תכשיר לריפוי פצעים, שימוש שהיה ידוע כבר ליוונים הקדמונים. תכשיר זה נחשב כיעיל ביותר נגד דלקות וכנגד חיידקים. לפי האנציקלופדיה לכשפים "שורפים אלקנה עם קטורת כדי לטהר את המקום מגורמים שליליים ולהזמנת ההצלחה על כל צורותיה".

טקסט: פרופ' אמוץ דפני

צילום: רותי טלמור

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |