tehuda

17 מאי 2017

פרח השבוע: דרדר כחול

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 7:38 קטגוריות: עמוד הבית

כאשר מזכירים "דרדר" נזכרים בצמחים קוצניים ובעלי פרחים בגווני לבן-צהוב-ורוד ואדום, אולם הדרדר הכחול "שובר את הכלים", הן בעליו הרכים והן בצבעו הכחול. השתייכותו לסוג דרדר נקבעה על סמך מבנה התפרחת. בחלק ההיקפי של התפרחת מצויים כעשרה פרחי דגל לשוניים, גדולים ועקרים המהווים את הפרסומת של הפרח ומתקיימים משך כל חיי התפרחת (7-12 ימים). פנימה להם מצויים כ-20 פרחים צינוריים ופוריים. פרחים אלו מקיימים תורנות ובזמן נתון פורחים כשישה מהם כאשר כל פרח פתוח כשלושה-ארבעה ימים.
לאחר חשיפת האבקה מתארכים הפרחים האלה ונוטים החוצה כאשר הצלקות שנחשפו מוקשתות כלפי מעלה. הפרחים, שהיו חבויים עמוק במרכז הפרח, מתארכים ונחשפים עם נבילתם של הדור הקודם ותופסים את מקומם בהיקף התפרחת. למרות שדבורת הדבש מבקרת את הפרחים היא אינה מגיעה לצוף והוא שמור לדבורים ארוכות חדק ולפרפרים.
הצבע הכחול נדיר בעולם הפרחים ומופיע יותר במשפחות מתקדמות יותר אבולוציונית ובהרים גבוהים. מניחים שמאחר ותרכובות הצבע (אנתוציאנינים) בולעות קרינה אולטרא סגולית הן מגנות על גרגרי האבקה מנזקיה וגם הפרחים נראים טוב יותר על ידי הדבורים.
פרחי הדרדר הכחול משמשים ברפואה העשבונית כסגולה לחיזוק, כנגד דלקות להוספת צבע לחליטות. יש הטוענים ש"סגולת הצבע הכחול להביא לפריחה פנימית". שם הסוג בלועזית Centaurea , על שם הקנטאור כירון שגילה את הסגולות הרפואיות של מיני הדרדר.

טקסט: פרופ' אמוץ דפני

צילום: רותי טלמור

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |