tehuda

29 יוני 2017

פרח השבוע: צורית גבוהה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 7:52 קטגוריות: עמוד הבית

צורית גבוהה

כל מיני הצורית הם בשרניים ורבים מהם אופיניים לבתי גידול סלעיים, בעלי מערכת שורשים שטחית, מצטיינים במשק מים חסכוני, בפעילות הטמעה לילית (כמו בכל משפחת הטבוריתיים) ועמידים ביותר ליובש. שם הסוג הוא Sedum , במקורו במילה הלטינית Sedeo שפירושה "לשבת", ואשר המתייחסת לכך שרבים מבני הסוג יושבים וזוחלים על פני הסלע. בספרד נאכלים הגבעולים הצעירים כירק חי, מבושל או מוחמץ.
יש הטוענים שמוטב להימנע מאכילה מופרזת עקב תכולת חומרים רעילים. ברחבי העולם מתקינים כיום גגות ירוקים - המדובר בערוגות בעלות מצע קל משקל ושטחי (למניעת קריסת הגג). בגג שכזה רצויים צמחים הדורשים טיפול והשקייה מזעריים (אם בכלל), שיהיו ירוקים כל השנה, בעלי מראה נאה ושיתקיימו במשך שנים רבות ככל האפשר. לפחות 20 מיני צורית מגודלים בגגות שכאלו.
הצורית הגבוהה, שהיא צמח רב שנתי בעוד המינים החד שנתיים שבסוג נעלמים בסוף האביב, מקיימת את כל התכונות הנדרשות לקיום גג ירוק. מחקרים שנערכו בארצות שונות בים התיכון אימצו אותה כמתאימה ביותר לגידול בגגות גם ללא השקיה. נמצא שהצורית הגבוהה, שקל להרבותה על ידי קטעי גבעול היוצרים עד מהרה שטיח רצוף אם נשתלו בצפיפות מתאימה, מצליחה לעבור את הקיץ הים-תיכוני גם ללא השקייה ולהמשיך להתקיים גם בשנים הבאות. מערכת השורשים השטחית (רובה בעשרת הסנטימטרים העליונים), עמידותה בפני קרינה חזקה ומשק המים החסכוני מאפשרים את גידולה בתנאים אלו.
טקסט: פרופ' אמוץ דפני
צילום: רונית רון

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |