tehuda

10 יולי 2017

פרח השבוע: ויתניה משכרת

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 8:35 קטגוריות: עמוד הבית

הויתניה היא שיח משמים של צידי דרכים ומעזבות שמוצאו מאסיה הסובטרופית ויובאה לכאן, ככל הנראה, בתקופות הסטוריות כצמח רפואי. עיקר פרסומה ותפארתה של הויתניה הוא בהיותה בית מרקחת נייד ומקומה החשוב ברפואת האיורודה ההודית מאז אלפי שנים. רשימת השימושים ארוכה ביותר - החל בטיפול נגד דלקות, הורדת מתחים, חידוש הנעורים וכלה בהפלת שינה. שם המין, Sonnirefa, משמעו "מפיל השינה".
מזה דורות שימש הצמח להכנת כדורי שינה ולאחרונה נמצא שאכן כמה ממרכיבי הצמח יעילים למטרה זו. הצמח מצטיין בזנים כימיים רבים ותופעה זו מנוצלת בהרחבה לפיתוח זנים שונים המכילים ריכוזים שונים של חומרים מסוימים בעלי ערך רפואי. הצמח מגודל בתרבות בקנה מידה נרחב להפקת חומרי מרפא כולל תרביות רקמה בהיקף תעשיתי.
הפרחים ירוקים-צהובים ואינם מעוררים תשומת לבץ האבקנים והצלקת מבשילים בוזמנים וסמוכים זה לזה כך שמתקיימת רמה גבוהה של האבקה עצמית בצד האבקה זרה. הפירות אדומים ורעילים ומופצים על ידי צפרים. למעשה כל חלקי הצמח רעילים ומוטב שלא לנסות את כוחותיו הרפואיים ללא הכשרה מספקת.
טקסט: פרופ' אמוץ דפני
צילום: נעם עביצל

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |