tehuda

18 יולי 2017

פרח השבוע: ארכובית שבטבטית

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 7:50 קטגוריות: עמוד הבית

רק בודדים מצמחי ארץ פורחים במשך כל השנה ונמצאים בכל אזורי הארץ כמו הארכובית השבטבטית. המדובר בעשב רע, מטריד ורב פרצופים של שולי דרכים, מעזבות וגינות. אופן הצמיחה וגודל הצמח תלויים בבית הגידול. בתנאים נוחים הוא מגיע לגודל של שיח זקוף ובעל ענפים גמישים וארוכים (המתאימים למעשי קליעה) בעוד שבבתי גדול דלים ויבשים הצמח שרוע ובעל צמיחה אטית.
קיימות עדויות שכמות הפריחה תלויה בכמות החומר האורגני שבקרקע וכי רוב ההבדלים שנמצאו בין האוכלוסיות הן תוצאה של משאבים סביבתיים. בתנאים נוחים העלים רחבים (יחסית) ובתנאי יובש הם חסרים לחלוטין. בכל מקרה הגבעול ירוק ומבצע את רוב ההטמעה, במיוחד בקיץ. השם הערבי "מקל הרועים" מציין בעיקר את הצורה הזקופה (שם זה שמור גם לולריאנה איטלקית ולחצב מצוי הזקופים תמיד). בפרקי הגבעולים מצויים עלים קרומיים המעניקים (לכמה מהמינים) מראה של ברך. מכאן השם הלועזי של הסוג Polyganum שפירושו "רב ברך" ומכאן גם השם העברי של הסוג, "ארכובה" משמעה ברך.
הארכובית ידועה בשימושיה הרפואיים הרבים, מזה דורות, בעיקר לטיפול בעור יבש (מוכח) ובבעיות בדרכי השתן. תמציות המוכנות מהצמח נמצאו כיעילות כנגד חיידקים ופטריות. יש הממליצים להכין חליטה מהצמח בעוד האחרים מזהירים מפני ריבוי החומצה האוקסלית בצמח. עזים, בקר וארנבות משתדלים להימנע ממנו ואוכלים מהצמח רק כאשר אין משהו אחר טעים יותר.
טקסט: פרופ' אמוץ דפני
צילום: נעם עביצל

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |