tehuda

26 פבר' 2009

תראפיה בעזרת ציור

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 13:48 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

שימוש בציור מסייע לילדים החיים בצל אב מכור לסמים לבטא ולתאר את חוויותיהם הטראומתיות בצורה מילולית- כך עולה ממחקר  חדש שנערך בבבית הספר לטיפול באמצעות אומנויות אוניברסיטת חיפה. "באמצעות הדיבור קשה להעביר את תחושת הטראומה אבל הגוף זוכר הכל", אמרה פרופ' רחל לב ויזל, ראש בית הספר,  שערכה את המחקר בשיתוף עם עו"ס רויטל לירז ממרכז חוסן בבאר שבע.

אנשים שחוו טראומה מתקשים במקרים רבים לתאר במילים את התחושות והחוויות שלהם, כשהטיפול באמנות מאפשר למטופל לחשוף את תחושותיו דרך סמלים בלתי מילוליים. בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות באוניברסיטת חיפה הוא המסלול האקדמי הראשון בתחום והוא מעניק לבוגריו תואר MA. הלימודים מתמקדים בשלוש מגמות: טיפול באמצעות אמנות פלסטית, טיפול באמצעות תנועה וטיפול באמצעות דרמה. "החשיבות של טיפול באמצעות אמנויות עולה בשנים האחרונות וכמו בכל דיסציפלינה טיפולית אחרת יש חשיבות גדולה לבסס את ההכשרה של המטפלים על בסיס מחקרי", אמרה פרופ' לב ויזל.

במחקר השתתפו  60 ילדים בגילאים 9-14 שחולקו באופן אקראי לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה התבקשה לצייר את החיים בצל אב מכור ואחר כך לתאר את החיים בצל התמכרות האב למראיינת עובדת סוציאלית בעוד שילדי הקבוצה השנייה התבקשו לתאר את החיים בצל אב מכור ללא ציור. נמצא שכבר במהלך הציור עצמו הילדים דברו באופן חופשי והתייחסו לסיפור חייהם.

בניתוח הנרטיבים של שתי הקבוצות התברר כי תיאוריהם של הילדים שהתבקשו לצייר תחילה הכילו יותר רגשות ותחושות, התיאורים היו ארוכים יותר והכילו בתוכם גם התייחסויות אופטימיות לעתיד. ילדי הקבוצה השנייה, לעומת זאת, הביעו יותר התנגדות לשיחה. הנרטיב היה קצר יותר, ללא רגשות או תחושות, מבולבל יותר ופחות עקבי. "יכולת מילולית רגשית חיונית לצמיחה ולמיומנויות חברתיות ועל כן השימוש בציור המאפשר הגברת יכולת הביטוי והשיתוף יש בו כדי לתרום ליעילות ומועילות הטיפול", סיכמה פרופ' לב-ויזל.

לדבריה, תחום הטיפול באמצעות אמנות הוא חדש יחסית ולכן יש מחסור במחקרים אמפיריים ואחת המטרות של בית הספר החדש לטיפול באמצעות אמנויות הוא להגדיל את מאגר המחקרים.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |