tehuda

04 מרץ 2009

כמו שריד מתקופה קדומה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 11:21 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

למדינת ישראל אין מדיניות סדורה לפיתוח אתרים ארכיאולוגיים למבקרים ולרשות הטבע והגנים אין מדיניות סדורה, תקנים או אף הנחיות לגבי האופן שבו יש להציג את ממצאי האתר לציבור המבקרים- כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה. "בעוד שאתרים חדשים עושים שימוש במיטב אמצעי ההמחשה והופכים את הממצא האילם לסיפור מרתק, אתרי העתיקות הוותיקים נראים בעצמם כשריד מתקופה קדומה", ציין ד"ר ארנון גולן שערך את המחקר.

במחקרו, אותו הנחתה פרופ' רחל חכלילי, בדק החוקר  מבחר מייצג של אתרי עתיקות ומוזיאונים המציגים ממצאים היסטוריים ברחבי המדינה. לדבריו, מצד אחד ישראל ייחודית במספר הרב  של אתרי עתיקות הפתוחים ואף מזמינים את הציבור הרחב, אולם מהצד השני עיקר הממצאים דלים או חרבים, וודאי לעומת ממצאים במדינות אחרות שבהן המבנים העתיקים כמו הפירמידות, המקדשים או התיאטראות עדיין עומדים על כנם. לפיכך, ישנה חשיבות רבה לשימוש באמצעי המחשה והסברה מודרניים שיהפכו את הביקור לחוויה לימודית ותיירותית.

אולם, מהמחקר עולה כי מדיניות כזו אינה קיימת. "העדר המסגרת המחייבת מתבטאת בשוני ניכר בין האתרים השונים. נראה כאילו כל אתר משמש כשדה ניסויים של מתכנניו הפועלים ללא כל תכתיב ובכל אתר מערכת הסברה שונה, תכני הסברה ואמצעי הסברה אחרים. אין אופטימום בתחום חומרי השילוט, אורך הטקסטים ואפילו השפה או המיקום", ציין ד"ר גולן.

לדבריו, התוצאה בפועל היא שממצאים רבים הפזורים באתרים ומושכים תשומת לב של מבקרים אינם זוכים להסברים או להמחשה, תכנים היסטוריים רבים כלל אינם מוצגים והאתר אינו מנצל את הנוף והגיאוגרפיה כערכים התורמים להבנת האתר, העצמת הביקור בו או להארכת משך הביקור. המשמעות המעשית היא שאתרי העתיקות מתקשים להתחרות באתרי בילוי ונופש חווייתיים.

עוד עולה מהמחקר כי חוסר המדיניות פוגע גם בנושאים הקשורים לתוכן הממצאים הארכיאולוגיים. כך, לממצאים ארכיאולוגים של התקופות הפרה-היסטוריות יש ייצוג מועט בלבד, זאת למרות שלארץ ישראל כארץ גשר חשיבות רבה במחקר הפרה-היסטורי. לדברי ד"ר גולן, תקופה נוספת שאינה מקבלת ייצוג ראוי היא תקופת שלטון האיסלאם בארץ - תקופה בה היתה תרבות חומרית עשירה. "מצב זה, והעובדה כי באתרים ומוזיאונים בודדים בלבד קיימים הסברים בערבית, מרחיקים ומנכרים את האוכלוסייה הערבית מן הארכיאולוגיה ומן הערכים האוניברסאליים והמאחדים שהיא מייצגת", סיכם החוקר.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |