tehuda

17 מרץ 2009

תרומה כפולה

שיתוף פעולה בין אוניברסיטת חיפה וארגון "אקולוגיה לקהילה המוגנת בע"מ" מסייע לשמירה על הסביבה, תוך סיוע קהילתי לאנשים עם צרכים מיוחדים. "הגנה על הסביבה ועזרה לקהילה הם שניים מהדגלים אותם אנו מניפים במסגרת הקמפוס הירוק אליו הוכשרנו. הפעילות הזו היא יריית הפתיחה במסגרת הפעילויות שלנו", ציין סגן נשיא האוניברסיטה למנהל ברוך מרזן.

במסגרת שיתוף הפעולה אוספים באוניברסיטת חיפה את הציוד האלקטרוני הפסול ומעבירים אותו ל"אקולוגיה לקהילה המוגנת בע"מ", משם הוא עובר לעמותות שמעסיקות אנשים בעלי צרכים מיוחדים, כחלק מתהליך השיקום שלהם. העובדים בעלי הצרכים המיוחדים לומדים כיצד לפרק את הציוד ולמחזר את הרכיבים השונים.

לדברי האנשים בארגון "אקולוגיה לקהילה המוגנת בע"מ", ניסיון העסקה במסגרת פרויקט המחזור משפר את הדימוי העצמי של המועסקים.

"אוניברסיטת חיפה גאה להצטרף למיזם ששומר על הסביבה, מעלה את המודעות לחשיבות המחזור ותורם לחיזוקה של אוכלוסיית המועסקים בעלי צרכים מיוחדים. בימים אלה אנו שוקדים על הצבת יעדים בכל תחומי המחזור כדי שנוכל להיות 'קמפוס ירוק' בפועל ולא רק בתעודה על הקיר", ציין סגן הנשיא למנהל.

אוניברסיטת חיפה הוכרזה כ"קמפוס ירוק" על ידי המשרד להגנת הסביבה בשנה שעברה. כחלק מההתחייבויות שלה פתחה האוניברסיטה קורס אקדמי הפתוח לכל הסטודנטים והעובדים בנושא איכות הסביבה והיא מאמצת את נחל נדר שבשמורת הכרמל.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |