tehuda

12 מאי 2009

ברכות מינויים והעלאות

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 9:22 קטגוריות: מינויים

ברכות והצלחה לחברי הסגל שקיבלו השבוע מינויים והעלאות על פי החלטת הנשיא והרקטור: ד"ר פניה עוז-זלצברגר שעלתה לדרגת פרופסור חבר בפקולטה למשפטים, פרופ' אברהם קורול שקיבל מינוי כראש הקתדרה לביולוגיה אבולוציונית ע"ש בנק דיסקונט וד"ר מיכל שמאי שעלתה לדרגת פרופסור חבר בבית הספר לעבודה סוציאלית.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |