tehuda

תוצאות חיפוש לערך: "שקמונה"

13 יוני 2011

חושפים מחדש

הישג ארכיאולוגי-בלשי יוצא דופן בעונת החפירות הראשונה של האוניברסיטה בתל-שקמונה: מבנה מגורים מתקופת ממלכת ישראל, שנחפר לראשונה לפני כ-40 שנים ובעקבות העזובה במקום נטמן מתחת לערימות של אדמה ופסולת, נחשף שנית. למרבה הפתעתם של החוקרים, המבנה נשאר ברמת שימור גבוהה והוא למעשה המבנה השמור ביותר מתקופת ממלכת ישראל שקיים כיום. "ראינו את המבנה בתמונות הישנות והצטערנו על כך שממצא ששמור בצורה נדירה כל כך נעלם בגלל ההזנחה. לא היינו בטוחים כלל שנצליח למצוא אותו שוב, אבל העובדה שמצאנו אותו ברמת שימור כל כך גבוהה היא כמעט בגדר נס", ציינו ד"ר שי בר וד"ר מיכאל איזנברג מהמכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה שעומדים בראש החפירה.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

14 ספט' 2010

מחזירים עטרה ליושנה

חוקרי המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה החלו לחפור בתל שקמונה, כחלק מפרויקט הרחבת פארק הכט, זאת לאחר הזנחה של עשרות שנים של התל ושרידיו והם כבר החלו לחשוף שטיחי פסיפס מרהיבים מהמאה השישית. בתום הפרויקט הארבע שנתי, שהחל ביוזמתה ובמימונה של קרן הכט, יהפוך האתר הארכיאולוגי החשוב והראשי בתחומי העיר חיפה נגיש לציבור.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות