tehuda

ארכיון תגיות 'בריאות הציבור'

17 ינו' 2017

צורכים יותר מידע בנושא בריאות – מחסנים פחות את הילדים

דווקא מי שמשיג וצורך יודע מידע בנושאי בריאות נוטה שלא לחסן את ילדיו לפי הפרוטוקול הרשמי של משרד הבריאות, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "לעיתים, היכולת של ההורה להשיג מידע רפואי או מידע הנתפס כמידע רפואי,  ואשר נוגד את ההמלצות הרפואיות בתחום החיסונים, ולהשתמש בו, עלול לחשוף את הילד למחלות זיהומיות הניתנות למניעה ע"י חיסונים ולסבול מסיבוכים של אותן מחלות. בכך, החלטות ההורים אינן בהכרח תומכות בבריאותו של הילד, אלא להפך", אמרה פרופ' אורנה בראון אפל, ראש בית הספר לבריאות הציבור, מעורכות המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

10 אוג' 2014

כשהסיכון הבריאותי קרוב לבית, אנשי הרפואה מבססים את עמדותיהם כלפי חיסונים על סמך רגשות והתנסויות אישיות

כשהסיכון הבריאותי מתקרב לבית, אנשי הרפואה מבססים את עמדותיהם כלפי חיסונים על סמך רגשות והתנסויות אישיות ופחות על סמך ידע מדעי ואנליטי, כך עולה ממחקר חדש שנערך בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה. "כאשר הסיכון רחוק, קל יותר לאנשי הרפואה לשמור על נקודת מבט מקצועית כנציגים של המערכת. כאשר הסיכון נמצא בסביבה הקרובה, הם מתנהגים בדומה לציבור הרחב ומבססים את החלטותיהם על  חסמים רגשיים ונורמטיביים", אמרה ד"ר ענת גסר-אדלסבורג, מביה"ס לבריאות הציבור, שערכה את המחקר יחד עם פרופ' מנפרד גרין ונתן ולטר.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

13 יולי 2010

מידע בריאותי מקוון

65% מהמשתמשים באינטרנט מהבית מחפשים ברשת מידע רפואי עבור בן משפחה ו-62% מהמשתמשים מחפשים מידע רפואי עבור עצמם, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. עוד עולה כי נשים מחפשות מידע רפואי ברשת באופן מובהק יותר: בעוד שכ-66% מהנשים מחפשות מידע רפואי בשביל עצמם רק כ-49% אחוז מהגברים עושים זאת.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

07 יולי 2010

לי זה לא יקרה

מהן הסיבות שגורמות לאחיות בבתי חולים לא למלא חלק מנהלי הבטיחות של בתי החולים? מחקר חדש שנערך במוקד לפרקטיקה מבוססת ראיות באוניברסיטת חיפה ניסה לזהות את המנגנונים הפסיכולוגים והפרופסיונאליים לכך.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

09 יוני 2009

מרוצים אבל מודאגים

הציבור בישראל מרוצה משירותי הבריאות ומהשרות הרפואי שקיבל במהלך השנה האחרונה, אך הוא חושש שהרמה תרד בשנה הקרובה, כך עולה מסקר מקיף שנערך בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

לפוסטים הבאים »