tehuda

ארכיון תגיות 'ד”ר ניסים כהן'

15 פבר' 2017

המדד השנתי לביצועי המגזר הציבורי: ירידה באמון הציבור בכל שחקני המערכת הפוליטית

ירידה באמון הציבור במערכת הפוליטית: בכנסת, חברי הכנסת ושרי הממשלה, שנמצאים בתחתית רשימת האמון במשרתי ציבור, כך עולה מנתוני מדד ביצועי המגזר הציבורי לשנת 2016 של האוניברסיטה ואוניברסיטת בן גוריון המתפרסם זו השנה ה – 15. "כמעט לכל אורך שנות המדד, הערכת הציבור כלפי שחקנים פוליטיים הייתה מהנמוכות במערכת הציבורית. אולם בשנת 2013 הייתה דווקא עלייה משמעותית, מה שמראה שאי האמון הוא לא 'גזירה משמיים' והוא תלוי בהתנהלות של הפוליטיקאים", אמרו פרופ' ערן ויגודה-גדות דיקן הפקולטה למדעי החברה וד"ר ניסים כהן, מעורכי המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

24 ינו' 2017

המדד השנתי לביצועי המגזר הציבורי: עלייה באמון הציבור בבית המשפט העליון, ביועץ המשפטי ובפרקליטות

עלייה באמון שנותן הציבור בבית המשפט העליון, ביועץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות, כך עולה מנתוני מדד ביצועי המגזר הציבורי לשנת 2016 של האוניברסיטה ואוניברסיטת בן גוריון המתפרסם זו השנה ה-15. מהנתונים, שנאספו עד לחודש ספטמבר 2016, עולה כי האמון ביועץ המשפטי ובפרקליטות הוא הגבוה ביותר, מאז שהחל להימדד והאמון בשופטים בכלל ובשופטים הצבאיים בפרט גבוה. "ממצא זה בולט במיוחד לנוכח המאבקים והעימותים שמאפיינים בשנים האחרונות את יחסי הגומלין בין המערכת הפוליטית למערכת המשפט. נראה, על פניו, שדווקא מערכת המשפט זוכה לאמון ציבורי גבוה יותר", אמרו פרופ' ערן ויגודה-גדות דיקן הפקולטה למדעי החברה וד"ר ניסים כהן, מעורכי המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

16 נוב' 2016

המדד השנתי לביצועי המגזר הציבורי: אמון הציבור בעיתונות בישראל הוא הנמוך ביותר בחמש עשרה השנים האחרונות

אמון הציבור בעיתונות בישראל נמצא בנקודת שפל והוא הנמוך ביותר בחמש עשרה השנים האחרונות וזאת לאחר שרק לפני לשלוש שנים הוא היה בשיא של העשור האחרון, כך עולה מנתוני מדד ביצועי המגזר הציבורי לשנת 2016 של האוניברסיטה ואוניברסיטת בן גוריון המתפרסם זו השנה ה – 15. עם זאת, האמון כלפי מערכות התקשורת המרכזיות גבוה הרבה יותר מהאמון בכלל המערכת, "הסבר אפשרי לתופעה הוא שיש כעס בציבור כלפי התקשורת וכאשר הציבור נשאל לגבי התקשורת ככלל, הוא מביע כעס זה ברמה נמוכה של אמון. אולם כאשר לעיתונאי יש כתובת ברורה, הכעס מתמתן ורמות האמון עולות", אמרו פרופ' ערן ויגודה-גדות דיקן הפקולטה למדעי החברה וד"ר ניסים כהן מבית הספר למדעי המדינה, מעורכי המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

02 מרץ 2016

קופת חולים "מכבי" זוכה לרמת שביעות הרצון הגבוהה ביותר של מבוטחיה לעומת שאר קופות החולים

קופת חולים "מכבי" היא הקופה שזוכה לרמת שביעות הרצון הגבוהה ביותר של מבוטחיה. כך עולה ממחקר שנערך במרכז לניהול ומדיניות ציבורית בבית הספר למדעי המדינה בשיתוף עם המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן-גוריון. אחריה, ובהפרש קטן מאוד, נמצאת קופת החולים "לאומית", ולאחריהן "כללית" ו"מאוחדת". "ההפרשים הקטנים מלמדים אותנו כי מרבית המבוטחים אינם רואים שוני של ממש בין קופה לקופה, מה שמתורגם לאחוזים מועטים ביותר של מעבר מבוטחים בין הקופות", אמרו פרופ' ערן ויגודה-גדות וד"ר ניסים כהן מבית הספר למדעי המדינה, מעורכי המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

16 פבר' 2016

רוב הציבור לא מתנגד לפרקטיקות רפואיות בלתי מוסריות כמו פרוטקציות או רפואה שחורה

27% מהציבור בישראל יפעילו פרוטקציה על מנת לקבל שירותי בריאות מועדפים להם או לבני משפחותיהם ו-42% מהציבור מאמינים כי רוב האנשים בישראל ישלמו באופן חשאי לרופאים תשלום לא פורמלי (רפואה שחורה) בכדי לשפר את מצבם הבריאותי, כך עולה ממחקר שנערך במרכז לניהול ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה בשיתוף עם המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, באוניברסיטת בן-גוריון. "רב הציבור מתנגד לשימוש ב'תשלומים מיוחדים' לרופאים ואף מתנגד לשר"פ, אך למרות זאת, אוכלוסיות רבות מעידות שבעת הצורך ישלמו כדי לשפר את מצבם או את מצב בני משפחתם", אמר ד"ר ניסים כהן מאוניברסיטת חיפה, אחד מעורכי המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות