tehuda

ארכיון תגיות 'מגזר ציבורי'

23 דצמ' 2008

רמת האמון במערכת הביטחון בעלייה

הציבור בישראל מגלה את האמון הרב ביותר במערכת הביטחונית דווקא כלפי המערכות עליהן הוא יודע את המעט ביותר - השב"כ והמוסד, כך עולה מהמדד הרב שנתי לביצועי המגזר הציבורי בישראל שמפורסם זו השנה השמינית.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

17 נוב' 2008

מגמה אופטימית

רמת האמון במשרתי הציבור בשנת 2008 היא הגבוהה בשמונה השנים האחרונות ורמת האמון במוסדות הציבור היא השנייה בגובהה בשנים אלו, כך עולה מהמדד הרב-שנתי לביצועי המגזר הציבורי שנערך זו השנה השמינית. "הציבור יודע להעריך גופים שעובדים קשה לשפר את השירות", ציין פרופ' ערן ויגודה-גדות מאוניברסיטת חיפה, מעורכי המדד.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

10 נוב' 2008

הבחירות המקומיות

רמת האמון של הציבור בנבחרי הציבור בשלטון המקומי נמוכה, זאת למרות ששביעות הרצון מתפקוד הרשות המקומית נמצאת דווקא בעלייה והיא מגיעה לרמה הגבוהה ביותר בשמונה השנים האחרונות. נתונים אלה עולים מהמדד הרב-שנתי לבדיקת ביצועי המגזר הציבורי בישראל המתפרסם מאז שנת 2001.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות