tehuda

ארכיון תגיות 'מדד ביצועי המגזר הציבורי'

15 פבר' 2017

המדד השנתי לביצועי המגזר הציבורי: ירידה באמון הציבור בכל שחקני המערכת הפוליטית

ירידה באמון הציבור במערכת הפוליטית: בכנסת, חברי הכנסת ושרי הממשלה, שנמצאים בתחתית רשימת האמון במשרתי ציבור, כך עולה מנתוני מדד ביצועי המגזר הציבורי לשנת 2016 של האוניברסיטה ואוניברסיטת בן גוריון המתפרסם זו השנה ה – 15. "כמעט לכל אורך שנות המדד, הערכת הציבור כלפי שחקנים פוליטיים הייתה מהנמוכות במערכת הציבורית. אולם בשנת 2013 הייתה דווקא עלייה משמעותית, מה שמראה שאי האמון הוא לא 'גזירה משמיים' והוא תלוי בהתנהלות של הפוליטיקאים", אמרו פרופ' ערן ויגודה-גדות דיקן הפקולטה למדעי החברה וד"ר ניסים כהן, מעורכי המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

24 ינו' 2017

המדד השנתי לביצועי המגזר הציבורי: עלייה באמון הציבור בבית המשפט העליון, ביועץ המשפטי ובפרקליטות

עלייה באמון שנותן הציבור בבית המשפט העליון, ביועץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות, כך עולה מנתוני מדד ביצועי המגזר הציבורי לשנת 2016 של האוניברסיטה ואוניברסיטת בן גוריון המתפרסם זו השנה ה-15. מהנתונים, שנאספו עד לחודש ספטמבר 2016, עולה כי האמון ביועץ המשפטי ובפרקליטות הוא הגבוה ביותר, מאז שהחל להימדד והאמון בשופטים בכלל ובשופטים הצבאיים בפרט גבוה. "ממצא זה בולט במיוחד לנוכח המאבקים והעימותים שמאפיינים בשנים האחרונות את יחסי הגומלין בין המערכת הפוליטית למערכת המשפט. נראה, על פניו, שדווקא מערכת המשפט זוכה לאמון ציבורי גבוה יותר", אמרו פרופ' ערן ויגודה-גדות דיקן הפקולטה למדעי החברה וד"ר ניסים כהן, מעורכי המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות