tehuda

ארכיון תגיות 'ספריה'

11 אוג' 2009

ספרים לפליטים

6 ארגזים של ספרי קריאה וכתבי-עת באנגלית, צרפתית וערבית נאספו על ידי עובדי הספריה ונשלחו עבור פליטים מאפריקה השוהים בבתי סוהר בישראל. הספרים נאספו בעקבות פנייה מטעם נציבות האו"ם לפליטים בישראל.

אין עדיין תגובות

13 מאי 2009

סקר שביעות רצון בספריה

ספרית האוניברסיטה תקיים בין התאריכים 10.05.2009 - 24.05.2009  סקר שביעות רצון משירותי הספריה. זו הפעם הראשונה בארץ שספריה משתתפת בסקר זה, שהוא חלק מסקר בין לאומי, שהוכן ומנוהל על ידי הארגון לספריות מחקר בארצות הבריתף שנערך עד כה בכ- 1000 ספריות אקדמיות בעולם. ספרית האוניברסיטה אף הייתה שותפה בהכנת הגרסא העברית של הסקר.

השתתפות ציבור הלקוחות של הספריה בסקר תשפיע על איכות הספריה ותסייע לה להצטרף לקהילה גדולה המעורבת בתהליך בעולם. הספריה תשתמש בתוצאות הסקר כדי לשפר ולהעשיר את שירותיה. פרסים יוגרלו בין המשתתפים בסקר.

לשאלון בעברית

לשאלון באנגלית

אין עדיין תגובות

02 מרץ 2009

תדפיס המיליון

מזל טוב לספרית האוניברסיטה - בתוך שנה וחצי בלבד הודפס התדפיס המיליון. התדפיס "הזוכה": כלניות בשדות דם, מאת יעקב מרקוביצקי (מ"ס מערכת 859437).

תדפיס המיליון הודפס ביום ד', ה-25 בפברואר, על ידי מיכאל בוטראשווילי, שיחל את לימודיו באוניברסיטה בסמסטר הקרוב. מיכאל הזמין את התדפיס במסגרת הערכותו לקורס "מבוא למשטרה ושיטור בארץ ישראל".
מערכת התדפיסים הוקמה ביולי 2007 והיא מאפשרת הזמנת תדפיסים הן ממחשבי האוניברסיטה והן מהמחשב הביתי של חברי קהילת האוניברסיטה.

לכניסה למערך התדפיסים

לבלוג הספריה - מידע במידה

אין עדיין תגובות